Category: Nepali

Resources in the Nepali language.
  • सरकारको तीन वर्षे योजना २०६७/६८ – ०६९/७० मा अपाङ्गताको सवालमा समेटीएका नीति तथा कार्यक्रमहरु
    • नेपाल सरकारको चालु तिन बर्सिय आवधिक योजनामा पहिलो पल्ट अपांगताको बारेमा छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ बिस्तृत जानकारीका लागि प्'ग:थापना र बिकासका लागि स्रोत केन्द्र, भक्तपुरमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने छ.
  • Disabled Protection and Welfare Act - 1982, Nepal
    • अपाङ्ग समरक्छण तथा कल्यण ऐन २०३९ अपाङ्गता सम्बन्धी नेपालको पहिलो कानुन हो । अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको अधिकार सम्बन्धी महसन्धिको पक्छ राष्ट्र भएपस्चात हाल यो ऐन पुनर्लेखनको प्रकृयामा छ। Disability Protection and Welfare Act 1982 is the first disability focussed act in Nepal. Since Nepal is already the signatory to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, this act is on the process of rewrittin.